Kort - Krystaller - Sjelens øye

S

T

A

R

T

S

I

D

E

Runa ser i kort, krystaller og sjelens øye.
Tlf: 829 95 242

18 års aldersgrense (25,91 kr.min)

Mitt navn er Runa Birgitte Wilmann, og jeg er fra Trondheim. Velkommen til mitt sted på verdensveven. Les gjerne mer om hvem jeg er under seksjonen "Om meg."
Tvil og frykt er nok det største hinderet et menneske har. Muligheter blir vanskelige å se med disse som ”samarbeidspartnere”. Da hjelper det ofte å få problemer belyst fra en annen vinkel.
Jeg kan aldri si hva et menneske skal gjøre, vi har alle en fri vilje, bare prøve å være til hjelp ved å se muligheter og gi råd om den enkleste veien. Sjelens øye binder alt sammen. Uten hjertet kan ingenting tolkes. Alle sanser er i bruk. Jeg kontrollerer ikke hva som kommer, men har tillitt og lar hjertet snakke sitt språk.