Kort - Krystaller - Sjelens øye

Litt om meg

Hei, mitt navn er Runa Birgitte Wilmann, og jeg er fra Trondheim.

I 2002 startet jeg egen spålinje på teletorget. Etter hvert ble det også naturlig med personlige konsultasjoner, og svar pr.brev, for å hjelpe medmennesker med små og store valg / problemstillinger i livet. Dette er
for meg i dag virksomhet på heltid, og gir stor glede.

Jeg har en sterk tro på Gud og treenigheten, men tilhører ingen religion.
Har søkt svar i mange trosretninger og religioner. Det grunnleggende som går igjen er mennesket, kjærligheten og evigheten. Er vi ikke alle av Gud? Ingen er mer eller mindre verdt. Alle har sin plass og sin oppgave, med sin egen vei å gå. Som inspirasjon bruker jeg tarot, krystaller og sjelens øye. Sjelens øye vil jeg definere som hjertekraft
. Den er ren og uten frykt. For meg er kortene et bildespråk. De setter i gang en reaksjon som fører
med seg både ord og bilder. Jeg blir koblet opp imot hjertekraften til den som spør, og svarene formidles på denne måte.

O

M

M

E

G