Kort - Krystaller - Sjelens øye

K

R

Y

S

T

A

L

L

E

R

Krystaller

Krystaller består av atomer og molekyler eller ioner. Disse er ordnet i gjentatte krystalliske former. Dannelsen er avhengig av trykk, temperatur og hvilke kjemikalier som er tilstede i jorden og atmosfæren der de vokser. Tid og rom de har å vokse i er også viktig for en krystalls utvikling.

Krystallene inneholder toner og farger. Det gjør også menneskers energi. Krystaller kan hjelpe et menneske med ubalanser i energien å finne harmoni. Dette er form for healing.

Krystallkulen er et redskap for å se klarere. Konsentrasjonen skjerpes ved hjelp av denne. Den formidler og forteller.